Top

کهنه سوار

account_boxاثری از : رضا زرین domainناشر : ndigi folderسبک : پاپ assignment_turned_inمجوز ارشاد : 9243-95

رونمایی از آلبوم موسیقی "کهنه سوار" به عنوان اولین آلبوم موسیقی مجاز شیروان بهانه ای شد تا با " رضا زرین " خواننده این آلبوم آشنا شویم. محمدرضا زرین کفش که به نام هنری" رضا زرین" شناخته شده است آلبوم کهنه سوار را که شامل یک قطعه به زبان کرمانجی و 7قطعه ترانه  فارسی به سبک پاپ است حاصل تلاشی 18 ماهه میداند. آهنگسازی این اثر را امیر سینکی به عهده داشتند.

 

قیمت : 5000 تومان 2500 تومان

خواننده : رضا زرین

از آلبوم