Top

ماهور کبیر

account_boxاثری از : علیرضا قربانی domainناشر : folderسبک : سنتی assignment_turned_inمجوز ارشاد : 8377-93
ماهور کبیر توسط "گروه شیراز" متشکل از خسرو سلطانی، مجید درخشانی، علی اکبر شکاری و فرزاد نوایی، حمیدرضا اجاقی، علیرضا قربانی اجرا شده است."گروه شیراز" در سال 1360 به کوشش خسرو سلطانی و با همکاری تعدادی از برجسته ترین نوازندگان در وین تشکیل شد.
قیمت : 8000 تومان 4000 تومان
از آلبوم