Top

آموزش CSS و CSS3-بخش اول ( قسمت اول )

زبانی می باشد که برای چگونگی نشان دادن (ظاهر و فرمت) اجزای تشکیل دهنده یک متن، صفحه یا سند استفاده می شود. این زبان، زبانی است که از آن برای آرا
account_box ارائه دهنده: رحیم لطفی domain برگزارکننده : گروه نرم افزاری هیلتون folder دسته بندی : همه فناوری و اطلاعات
درباره این دوره بیشتر بدانید ...
زبانی می باشد که برای چگونگی نشان دادن (ظاهر و فرمت) اجزای تشکیل دهنده یک متن، صفحه یا سند استفاده می شود. این زبان، زبانی است که از آن برای آرایش صفحات سایت هایی که بر پایه HTML و XHTML هستند، استفاده می شود و همچنین از آن می توان برای آراستن مستندات دیگری که در قالب XML هستند استفاده کرد نظیر XML، SVG، XUL.
لیست درس های این دوره:
account_boxمعرفی ارائه دهنده این دوره:
گروه نرم افزاری هیلتون
رحیم لطفی
domainمعرفی برگزارکننده این دوره:
گروه نرم افزاری هیلتون
گروه نرم افزاری هیلتون