Top

همایش جمع بندی شیمی کنکور-بخش چهارم ( جلسه ٤٧ بخش ١٠ تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست ١٧ )

account_box ارائه دهنده: domain برگزارکننده : دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلاء) folder دسته بندی : همه کمک درسی و کنکور
درباره این دوره بیشتر بدانید ...
از آنجایی که بخشی از تستهای کنکور در هر سال شبیه تستهای مطرح شده در سالهای گذشته می باشد و یا به عبارتی تیپ این تستها در سالهای گذشته وجود داشته است بررسی این نمونه تستها (تیپ تستها) می تواند کمک زیادی در موفقیت در کنکور داشته باشد . از این رو جناب آقای آقاجانی دبیر خوب و توانای شیمی ، تیپ تستهای درس شیمی در ادوار مختلف کنکور را استخراج نموده و در فیلمهای این کلاس به حل آنها می پردازند. به عبارت دیگر فیلمهای این کلاس شامل حل نمونه تستهایی می باشند که شبیه هم نبوده و انواع محتلف سوالات مطرح شده در درس شیمی در کنکور را خدمت شما عزیزان ارائه می کند.
لیست درس های این دوره:
domainمعرفی برگزارکننده این دوره:
دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلاء)
دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلاء)