Top

جهانی شدن و حقوق بشر

account_boxنویسنده : رودا ای. هوارد هاسمن font_downloadمترجم : احمد موثقی- گلپر اسفندیاری collections_bookmarkناشر : انتشارات روزنه
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

«جهانی شدن و حقوق بشر» به قلم رودا ای. هوارد هاسمن( -۱۹۴۸)، پژوهشگر علوم اجتماعی کاندایی با تخصص حقوق بشر در مقیاس بین‌المللی است. این کتاب می‌کوشد به یک پرسش کلیدی پاسخ دهد: آیا جهانی شدن می‌تواند حقوق بشر را ارتقاء دهد؟

جهانی شدن دومین دگرگونی بزرگ، پس از دگرگونی بزرگ اولِ ناشی از انقلاب صنعتی، است که در ابعاد مختلف بر زندگی بشر در عصر حاضر تأثیرگذار بوده و می‌رود که همۀ بخش‌ها و مناطق جهان را در برگیرد. طرفداران نئولیبرال آن با خوشبینی مُفرَط ادعا می‌کنند که این پدیده به خودی خود به نفع همۀ اقشار و ملل و مناطق جهان است و حقوق همگان، ازجمله حقوق اقتصادی، مدنی، و سیاسی بشر، را تأمین خواهد کرد و هرچه بیشتر که آنها جهانی شوند، مسائل آنها بهتر حل شده و حقوق آنان بیشتر تأمین می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان چپ‌گرا یا بنیادگرایان مذهبی، این پدیده را پروژه‌ای به ضرر ملل جنوب دانسته و معتقدند سرمایه‌داری جهانی شکاف فقیر و غنی در درون جوامع و بین ملل شمال و جنوب را گسترش می‌دهد و بنابراین باید در برابر آن مقاومت و ایستادگی کرد.

نویسنده در این کتاب می‌کوشد به طور واقع‌بینانه و کارشناسانه، رهیافتی میانه بین این دو دیدگاه افراطی و تفریطی نسبت به جهانی شدن و آثار آن در پیش بگیرد. او با الهام از کارل پولانی و با تکیه و تأکید بر سوسیال دموکراسی یا دموکراسی اجتماعی، بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم و دموکراسی، و نیز بین آزادی و عدالت، پُل زده و سعی می‌کند نه تنها فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی و جنبش‌های اجتماعی مربوطه را به تعدیل و تصحیح مواضع خود دعوت کند، بلکه تلاش دارد دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های فراملّیتی را هم متوجه مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات حقوق بشری‌شان کند. در سنت فکری اقتصادیِ ارسطویی، متفکرانی چون پولانی، آمارتیاسن و آنتونی گیدنز، به رابطۀ بین ثروت و فضیلت، اقتصاد و اخلاق، عدالت و آزادی، حقوق اقتصادی و حقوق مدنی و سیاسی، اهمیت می‌دهند.