Top

شرح راستی

کتاب شرح راستی، شرح زندگانی، رفتار و گفتار حضرت امام صادق (ع) 
account_boxنویسنده : حسین رضایی کیاسری font_downloadمترجم : - collections_bookmarkناشر : انتشارات پریوشان
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...
کتاب شرح راستی، شرح زندگانی، رفتار و گفتار حضرت امام صادق (ع) بوده و در 206 صفحه ضمن بررسی دوران زندگی آن حضرت به مسائلی چون مناظرات ایشان، طب صادق، مکاتب و فرقه های مختلف زمان حضرت، خلفای اموی و عباسی آن دوران، شاگردان آن حضرت و ... می پردازد.