Top

مجموعه آموزشی الفبای مدیریت کسب و کار خرد خلاقیت و نواوری در کسب و کار

خلاقیت موضع مهمی است که می تواند فرصتهای موجود را برای ایجاد شغل و پایداری ان شکوفا نماید. فرصتها خود زمینه های نا محسوس موفقیت یک
account_boxنویسنده : سید احمد قاسمی collections_bookmarkناشر : کار و دانشگاه