Top

آموزش آسان هفت مهارت اینترنتی - مهارت کار در محیط شبکه های اجتماعی

  امروزه کار با اینترنت از ضروریات زندگی در جامعه بشری بشمار می رود. بسیاری از خدمات و فعالیتها در محیط اینترنت قابل
account_boxنویسنده : سید احمد قاسمی collections_bookmarkناشر : کار و دانشگاه