Top

سینمای عباس کیارستمی

account_boxنویسنده : روبرت صافاریان collections_bookmarkناشر : انتشارات روزنه
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...
کیارستمی مهم‌ترین فیلمسازی ایرانی در سطح بین‌المللی است. فیلم‌شناسان بسیار معتبری می‌گویند او سبک و زبان سینمایی خاص خود را به وجود آورده است. در ایران کسانی، آگاهانه یا ناخودآگاه، از سبک او پیروی یا تقلید می‌کنند و از سبک کیارستمی‌وار گفت‌وگو می‌شود. امروز بسیاری از اهالی کشورهای دیگر سینمای ایران و حتی کشور ایران را با او و با فیلم‌های او می‌شناسند و کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره او به زبان‌های خارجی نوشته شده است. نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب درباره درونمایه کتاب گفته است: «کتابی که در دست دارید کتابی است درباره عباس کیارستمی، امّا زندگی‌نامه او نیست. کتابی است درباره آن عباس کیارستمی‌ای که از فیلم‌ها و مصاحبه‌ها و گزینه‌گویی‌هایش قابل استخراج است. دنبال اطلاعات زندگی‌نامه‌ای نبوده‌ام، امّا به هر رو با هنرمندی طرفیم که خواه ناخواه چیزهایی درباره زندگی شخصی‌اش می‌دانیم، حتی دوستان مشترکی داریم و آشنایی شخصی با برخی از بستگانش و این دانسته‌ها در این که فیلم‌هایش را چگونه بفهمیم، نقش بازی می‌کنند. همین طور برخی از برخوردها و مشاجرات او با هنرمندان دیگر بر سر مسائل گوناگون که گاه مطبوعاتی شده‌اند، مانند اظهار نظرهای بهمن قبادی یا ابراهیم حاتمی‌کیا درباره او و برخوردهای هنرمند ما، خواه‌ناخواه به عنوان اطلاعاتی فرامتنی، بر ارزیابی‌های ما تاثیر می‌گذارند. خود را به آن راه نمی‌زنیم که مثلاً نمی‌دانیم موقع ساخت گزارش کیارستمی در زندگی واقعی نیز مشکلات زناشویی داشته یا رابطه‌اش با فرزندانش در نگاهش به دنیای کودکان نقش بازی کرده یا... امّا هدف این کتاب کندوکاو در زندگی شخصی عباس کیارستمی نیست، این کتابی است درباره سینمای کیارستمی. امّا سینمای کیارستمی هم جدا از شخص عباس کیارستمی نیست و فیلم‌هایش چنان که گفتیم مدارکی هستند که سیر این زندگی را به خوبی به نمایش می‌گذارند، حتی لایه‌هایی عمیق‌تری از این زندگی را، و تحول اندیشه‌ها و بینش‌ها و ساختار احساسی او را. این همان جایی است که یک شِق نگره مولف به آن رسید: برساختن مولف از روی فیلم‌هایش، نه همانند نگاه سنتی، فهم آثار مولف از روی زندگی‌نامه‌اش.»