Top

آموزش آسان هفت مهارت اینترنتی مورد نیاز کسب و کار- مهارت کار با ایمیل و جی میل

 

امروزه کار با اینترنت از ضروریات زندگی در جامعه بشری بشمار می رود. بسیاری از خدمات و فعالیتها در محیط اینترنت قابل

account_boxنویسنده : سید احمد قاسمی collections_bookmarkناشر : کار و دانشگاه