Top

استراتژی ارگونومی و محصولات سالم و اُرگانیک در پایدارسازی مشاغل

account_boxنویسنده : سید احمد قاسمی collections_bookmarkناشر : کار و دانشگاه
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

داشتن يك شغل، انتظاري اجتماعي و فرهنگي است كه در دوران كودكي پديد مي‌آيد و به صورت دائمي از طريق تأثيرگذاري مدرسه، خانواده، بزرگسالان و رسانه‌هاي گروهي تقويت مي‌گردد. امروزه برخورداري از شغل مناسب يکي از اجزاي اصلي تشکيل دهنده حقوق شهروندان به شمار رفته و اهمیت آن درایجاد ثبات اقتصادی جامعه، موضوعی غیر قابل انکار است. اشتغال و اشتغال‌زايي از يك سو با توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه  مرتبط است و از سوي ديگر  تابعي از ارزش‌هاي حاکم بر يک جامعه  بوده و با نيازهاي زيستي، آموزشي، بهداشتي، رفاهي، روحي و معنوي جامعه در ارتباط است.

ريشه بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بزهكاري‌ها، دست نيافتن به درآمد مشروع و فقدان فرصت‌هاي اشتغال مولد است. به همين دليل اشتغال و اشتغال زايي نه تنها از جنبه اقتصادي، بلكه از ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز اهميت فراوانی دارد. در صورت نهادينه شدن بيكاري در يك جامعه، ابعاد رواني آن باعث مي‌شود كه درمان اين معضل اقتصادي - اجتماعي با مشكلات بزرگ‌تري روبرو گردد. بنابراين حل مشكلي به نام بيكاري تنها از طريق سياست‌گذاري و تصميمات اقتصادي، ممكن نيست، بلكه بايد از ساز و کارهای فرهنگ‌سازي و آموزش افراد نيز كمك گرفت.

نداشتن يك شغل مناسب مي‌تواند بر سلامت رواني افراد تأثير بگذارد و  عدم اشتغال افراد مي‌تواند در  اشكال مختلفي مانند اضطراب، كاهش اعتماد به نفس، تيرگي روابط شخصي و اجتماعی و رخت بربستن نشاط از عرصه جامعه ظهور يابد.

پدیدآورندگان این مجموعه، ضمن توجه به راهکارهای ایجاد اشتغال، مهم‌ترین نکته را تدوین مجموعه آموزشی‌ می‌دانند که بتواند ضمن توانمند سازی افراد فعال جامعه، راهکاری مناسبي را برای پایدار سازی مشاغل نیز ارائه نماید. کشورهای مختلفي اين موضوع را از طرق علمی مورد بررسي قرار داده و ارتباط معناداری را بین اشتغال و اشتغال پایدار بر مبنای توانمند سازی منابع انسانی، مدل‌های استاد- شاگرد، انکیباتورها، زنجیره ارزش، زنجیره تامین و .... تعریف نموده‌اند که این تجربیات می‌بایستی با ملاحظه اصل مهم بومی سازی، مورد بهره برداری مناسب قرارگیرد.

 در واقع  هدف اساسی از تهيه و تاليف اين مجموعه آموزشي، اهتمام در این امر اساسی است كه چگونه مي‌توان از منابع و فرصت‌هاي جديد براي ايجاد اشتغال استفاده کرد و آن را پايدارساخت تا از این رهگذر بتوان زنجیره"دانش، بینش و مهارت" را به عنوان بخشی از فرآیند  توانمند سازی شغلی به گونه‌ای شایسته ایجاد نمود و در خدمت ارتقای سطح اقتصادی کشور قرار داد.

خوشه سازی مشاغل از موضوعاتی است که می‌تواند به عنوان یک راهکار سنتی و نوین توأمان در ایجاد بسیاری از شاخص‌های پایدارسازی مشاغل در ایران به‌شکل مناسبی عمل نماید. یکی از مشکلات موجود، عدم وجود یک منبع آموزشی جامع است که بتواند از ابتدای ایجاد شغل تا انتهای فرایند شغلی، دانش مورد نیاز مخاطبان را فراهم سازد؛ اما این کافی نیست. راهکار پیش‌بینی شده برای رفع ایرادات مهم در وضع موجود اشتغال، بهره‌گیری از الگویی به نام خوشه‌سازی مشاغل است که بايد به دلایلي مانند قیمت تمام شده، تامین منابع مالی، تامین نیازهای بازار، بهره‌گیری از فناوری، استفاده از حداکثر ظرفیت، ضرورت توجه به حوزه‌های بالادستی مشاغل، سازماندهی مشاغل، تخصصی شدن امور، مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.

یکی از نکات قابل توجه در این مجموعه، بهره‌گیری از روش‌های علمی و کارآمد گذشته ایران است که علما و دانشمندان ایرانی توانستند آن را به عنوان راهکار حل مساله اشتغال خلق نمایند. امروزه تولید دانش کاربردی ناشی از این تدابیر به شکل‌های نوین در کشورهای دیگر مورد بهره برداری قرار ‌مي‌گیرد. در اين خصوص مي‌توان به  الگو‌های راسته بازار‌ها به جای خوشه و روش‌های استاد- شاگردی به جای مراکز رشد اشاره كرد.

امیداست با کوشش تمامی اصحاب دانش و عمل، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر درخت بالندگی و تولید در میهن اسلامی‌مان ایران عزیز باشیم.