Top

رنگها و اعداد در شخصيت ما

در اين كتاب سعي بر آن شده تا خصوصيات هر فرد براساس رنگ مورد علاقه و براساس سال و ماه تولد هر شخص بررسي گردد
account_boxنویسنده : صفورا سادات اخوت، س. نواب دانشمند، سيد راشد اخوت font_downloadمترجم : - collections_bookmarkناشر : پژوهش اخوت
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

ستاره ها و سیاره ها (اینها که فرزندان کهکشانند) در ساختار شخصیت ما نقش بسزائی دارند و رنگها در فراخور
هر شخصیت، بیوگرافی را تعریف می کنند.

در راستای علم نجوم، همواره کوشیده ایم به خصوصیات خود و دیگران پی برده، در دنیای زیبا و متنوع خلقت سیر کنیم.

آنچه میخوانید نتیجه ای از مطالعات است.

امید که توسط آن بتوانید راههای ارتباطی و احساسی را در برابر هر شخصیت و زائیده هر ماه برگزینید، که همین تفاوتهاست که زندگی را زیباتر می کند،

« این هنر خلقت پروردگار است »