Top

سالهایم با تو میلادیست

مجموعه شعر سپید با محتوای عاشقانه های یک مادر
در این کتاب احساسات ظریف یک زن در نقش مادر، به زبان شعر آمده است .
account_boxنویسنده : الناز وحدتی collections_bookmarkناشر : نشر ماه باران
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

مجموعه شعر سپید با محتوای عاشقانه های یک مادر
در این کتاب احساسات ظریف یک زن در نقش مادر، به زبان شعر آمده است . اشعار، نگاهی عاشقانه و بسیار مثبت نسبت به زندگی و ارتباط با فرزند دارد و در بخش هایی از آن اشاره به حسرتی شده است که از عبور زمان و نادیده گرفتن لذت لحظات زیبای بودن در کنار کودک در خلال خستگی های شبانه روزی یک مادر در روح شاعر مانده است . 
من مادري شاعرم
 دستهايم عطر ريحان دارد
از عشق مي نويسم 
 مي گذارم لاي دستمال هاي سفره 
از باران مي نويسم
 ميگذارم پشت پلكهايم 
 از سكوت مي نويسم 
و پاييزهمه باغ هاي جهان را
با پيراهن هاي گلدار
به انتظار مي نشينم
من مادري شاعرم
با آرزوهايي ناتمام
روي سطر به سطردفتر مشق دخترم
و شب كه تمام مي شود
نقطه سر خط ...
این زن که مادر است گاه عاشقانه فرزند را در اغوش می کشد، و گاه در حسرت روزهای رفته است ...گاهی حتی خسته می شود و دلش می خواهد هیچ کس نباشد حتی مادر 
..
یک امشب مادر نباشم
زن هم
هیچ کس نباشم امشب
 پایم را از کادربیرون بگذارم
 بغضی باشم که از بیم فاش شدن
به خیابان زده
لبخندهایم را در خانه جا بگذارم
روی تمام ذراتی که 
به صورتم زل زده اند
و آستین هر نقشی که از تنم بكنم
دستی از روی گلویم کناربرود
آخ  بی وزنی چقدر خوب است !
(بخشی از شعر)
اشعار گاه به زوایایی از مادرانه ها اشاره می کند که شاید از دید بسیاری از ما پنهان مانده است
...
يكي از شما بيايد
و شعر نا اميدي  بخواند
 براي مادري كه
كودك معلولش را شير مي دهد
موهايش را شانه مي كند
به سرش دست مي كشد
و در دلش آرزو مي كند
تنها دمي بيش از كودكش زنده بماند
براي روزهايي كه
هيچ دستي
اين اندازه نوازشگر نخواهد بود