Top

آشنایی با تاریخ ، فرهنگ و هنر دفاع مقدس

سلام قیمت جدید کتاب 12000 تومان میباشد
account_boxنویسنده : عبدالرضا کوهمال جهرمی collections_bookmarkناشر : نشر مصلی
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...
هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشأ غرور ملی پايان ناپذيری برای مردم
سلحشور ايران گرديد و باعث شد که توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت بزرگ
ايران به فرصلتی برای اثبات توانمندی های اسلام و انقلاب و کشور تبديل شود. رشادتهای جوانان
برومند، انقلاب و نظام را بیمه کرد و نشان داد که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسلام
و وحدت نیروها می توان هر دشمن خیره سری را ناکام ساخت.