Top

امام زمان در نگاه بچه ها

پرسشها و پاسخهای کودکان
account_boxنویسنده : عبدالرضا مهرپور collections_bookmarkناشر : نشر مصلی
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

اثری که ملاحظه می کنید، کاری نو و متفاوت در فضای مباحث مهدوی است ؛
به شكلی فوق العاده ساده بیان ») امام زمان )عج « چرا که طی آن موضوع پیچیده ی
شده. این ویژگی سبب گردیده تا گروهی از کودکان و نیز نوجوانان بتوانند از آن
استفاده کنند. البته مخاطبان اثر، محدود به کودك ونوجوان نیست بلكه ای ن مجموعه
برای بزرگسالان هم قابل استفاده است.
به معلمان و دبیران گرامی هم پیشنهاد مطالعه می دهیم؛ چرا که این عزیزان
باید بتوانند با مهارت به چنین پرسش هایی دشوار که گاهی دانش آموزان طرح
می کنند، جواب هایی آسان دهند. ما ضمن دعوت به خواندن این اثر، تمنای معرفی
آن به دیگران هم داریم.

برای گروه های سنی 11 تا 16 سال
این اثربرای بزرگسالان نیز قابل استفاده است.