Top

بازی سایه دست‌ها

account_boxنویسنده : پدرام حکیم زاده collections_bookmarkناشر : نشر شهر پدرام
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...
پدرام حکیم‌زاده( -۱۳۳۹)، تصویرگر و نویسنده کتاب‌های کودک است. در این کتاب مجموعه‌ای از تصویرهایی که با سایه دست می‌توان ایجاد کرد گردآورده شده است.