Top

تاریخ تمدن ایران -جلد4-کوروش ،داریوش و امپراطوری هخامنشی

این کتاب به بررسی دوران امپراطوری هخامنشیان و دو پادشاه مهم این دوره می پردازد. دوران عظمت ایران به همین دوران باز می گردد.. و این کتاب تمام از
account_boxنویسنده : کاوه فرخ font_downloadمترجم : ایران نعمتی collections_bookmarkناشر : نشر وزراء