Top

شفای طبیعی

account_boxنویسنده : آلن مویل font_downloadمترجم : کیومرث دانشگر collections_bookmarkناشر : دانشگران محمود
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

(این کتاب از جمله کتب کمیاب می باشد. هم اکنون با همکاری ناشر نسخه ی اسکن شده از این کتاب به صورت الکترونیکی برای شما آماده شده است.)

شفای طبیعی: مقدمه ای بر شفای طبیعی و ملاحظاتی در باب تغذیه، روزه، پرهیز، استخوان درمانی و آب درمانی

مولف کتاب گیاه شناسی صاحب تجربه در طب سنتی بریتانیا بود این کتاب و چند اثر دیگر در سایر مباحث تکمیلی را در سال های آخر تا بیست سالی پس از جنگ دوم جهانی نوشت که با استقبالی در خور روبرو گردید. در این زمان ها هنوز طب سنتی و محلی در غالب سرزمین ها مورد توجه بسیار بود و در این زمینه مردان و زنان مجرب چه بسا رازها می دانستند که به هیچ کتاب چاپی راه نیافته بود. همچنان که در نزد چادرنشینان و عشایر هم آغوش طبیعت صحرا که دسترسی به دارو و درمان های از نوع علمی مدرسی ندارند از گل ها و برگها و ریشه ها بسیاری خواص تجربه شده می دانند که مردم شهر یا یا اصحاب علوم رسمی چون اثر آن را مشاهده گنند شگفتی نشان می دهند.

مولف حاضر در محیط انگلیسی زبان نیز بسیاری از ملاحظات طبی سنتی محیط خود را بازگوئی یا توجیه و تایید کرده که برخی از آن ها در موارد خاص می تواند گره گشای مشکلی گردد.

جلوگیری از بیماری در جهان امروز یک مساله فوری و با اهمیت است، به عقیده نویسنده تنها شفای طبیعی است که نسبت به دیگر روش ها برتری دارد و می تواند رسالت خود را در این مورد انجام داده و در آینده در مصرف بیش از اندازه دارو جلوگیری نماید.