Top

روانشناسی مدیریت

account_boxنویسنده : سیاوش مکری collections_bookmarkناشر : دانشگران محمود
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

نزدیک به 5 دهه پیش کتابی تحت عنوان چرا چرخ می‌چرخد؟ منتشر شد، این کتاب با زبانی ساده پدیده‌های فیزیکی را مورد بررسی قرار داد، که در حکم اولین رابطهٔ انسان و علم بود.

پیشرفت‌های علمی صنعتی انسان نتیجه تکامل شیوه‌های تولیدی در طول تاریخ است. بشر همواره در این راه تلاش‌های زیادی را انجام داده است زمانی (در سال 1776) آدام اسمیت در کتاب تقسیم کار را برای انسان در نظر گرفت. «ثروت ملل» او معتقد بود اگر در یک کارگاه تقسیم کار انجام شود و تعدادی کارگر متخصص هر یک مرحله ای از کار را عهده دار شوند، تولید صدها بار افزایش می‌یابد.

در اوایل قرن بیستم هانری فورد، الگوی اسمیت را در تقسیم کار و تخصصی کردن آن را به وظایف کوچک در آورد، در صنعت مونتاژ توصیه کرد برای تکمیل یک اتومبیل هر کارگر به نصب یک قطعه از ماشین بپردازد. در زمان فورد صنعت مونتاژ چنین بود که کارگران برای نصب قطعات به دنبال اتومبیل از یک ایستگاه به ایستگاه بعدی در حرکت بودند.

فورد توانست خط مونتاژ متحرک را ابداع کند. این رویداد به عنوان یک تحول و نوآوری در تاریخ بشر به ثبت رسید.

به این ترتیب به قول بیل گنس دهه 1980 دوره کیفیت – دهه 1990 دوران مهندسی مجدد یا برنامه ریزی دوباره سازمان‌ها و شرکت‌ها و دهه 2000 را عصر شتاب و قرن تحولات اطلاعات و عصر انقلاب ژنتیکی، که این تحولات را به نوبه خود می‌توان معلول انقلاب تکنولوژیکی و نقش آفرینی انسان در قرن بیست و یکم تلقی کرد.

سنگینی و حجم بار اطلاعات را می‌توان عامل شکل‌های گوناگون بیماری روانی تلقی کرد. به همین جهت ورود روانشناسی در حیطه کار، سازمان، مدیریت موجب تلطیف و تبدیل این همه نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های محیط سازمانی گردید. این تجربه خصوصاً ورود روانشناسی مدیریت از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی و کشورهای آسیایی خصوصاً ژاپن مدنظر قرار گرفته.

آموزش کارکنان، در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و جنسی، تا ارتباطات سازمانی، فشارهای روحی و روانی در کار تا مسائلی چون خلاقیت و مدیریت زمان را می‌توان از مسائل روان شناسی مدیریت در نظر گرفت. علاوه بر این فرصت‌های کمال یابی، نیروهای بالقوه را بالفعل تبدیل کرده ایجاد هسته‌های مشاوره و روان شناسی فردی را می‌توان از اهم مباحث روان شناسی مدیریت محسوب نمود.