Top

راه های سرایت بیماری ایدز

برای آگاهی و آرامش افکار والدین و تقویت سیستم ایمنی

account_boxنویسنده : کیومرث دانشگر، مهدی میری collections_bookmarkناشر : دانشگران محمود
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

هشدار! راه های سرایت بیماری ایدز

این کتاب راهنماییست جهت بیماری ایدز، با خواندن این کتاب از سرایت بیماری ایدز جلوگیری کنید.

آیا می دانید با تغذیه صحیح می توانید از ابتلا به بیماری ایدز جلوگیری کنید؟

بیماری مهلک ایدز متاسفانه بر سر لجام گسیختگی های جنسی و ناهنجاری های رفتاری در قسمت های عمده ای از جهان گسترش یافته و عده ای از افراد ببی گناه را در گوشه و کنار جهان که نقشی در تولید و گسترش این بیماری نداشته اند را مبتلا کرده است و عده زیادی از افراد را در عنفوان جوانی و یا کودکی راهی گورستان تاریک کرده است.

سیستم ایمنی بدن شامل دو قسمت می باشد:

قسمت اول ایمنی ذاتی است که شامل پوست، مخاط بدن، مایع اشکآ آب دهان و شیره معده است که پاسخ اختصاصی علیه عوامل بیماری زا ندارد و بعضی سلول های بیگانه خوار(مثل نوتروفیل و سلول های کشدنده طبیعی)

قسمت دوم ایمنی اکتسابی است که شامل دو قسمت ایمنی سلولی و ایمنی همورال است. این قسمت از سیستم ایمنی به طریقه اختصاصی عمل می کند یعنی بر اثر برخورد با عوامل عفونی پاسخ می دهد.

مطالعات زیادی نشان داده است که مصرف مواد خام و میوه و سبزی ها به ویژه جوانه حبوباتی که در منزل تولید می شوند به تولید لنفوسیستها کمک می کمد و مقاومت را در برابر بیماری ها افزایش می دهند.

(این کتاب قدیمی بوده و به صورت اسکن شده می باشد)