Top

ابولا و ایدز دو بیماری مرگبار

account_boxنویسنده : کیومرث دانشگر، محمد احسان زارع collections_bookmarkناشر : دانشگران محمود
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

کتابی که پیش رو دارید راهنمای بسیار مفیدی در زمینه شناخت، راه های تشخیص، چگونگی گسترش و عوامل موثر ... درباره دو ویروس کشنده ایدز و ابولا بوده که آگاهی در این زمینه و شناخت این دو بیماری می تواند کمک شایانی در زمینه جلوگیری از گسترش و ابتلا به این دو بیماری کشنده باشد.

بیماری ابولا (EVD) که قبلاً بعنوان تب خونریزی دهنده ابولا شناخته شده است، یک بیماری ویروسی با درجه کشنندگی شدید در انسان می باشند. مینزان کشندگی ان بیماری تا 09 % نیز می باشد. ابولا یک بیماری زنوئوز بوده و اغلب از حیوانات وحشی به  انسان منتقل می شود. در جوامع انسانی این ویروس از طریق انسان به انسان قابل انتقال است.

بیماری مهلک ایدز متاسفانه بر اثر از هم گسیختگی های جنسی و نابهجاری‌های رفتاری در قسمت های عمده ای از جهان گسترش یافته و عده ای از افراد بی گناه را در گوشه و کنار جهان که نقشی در تولید و گسترش این بیماری نداشته اند را مبتلا کرده است و عده زیادی از افراد را در عنفوان جوانی و حتی کودکی راهی گورستان تاریک کرده است. کشتار این بیماری چنان وسیع است که می توان گفت حدود 80 درصد از قربانیان خود را به کام مرگ می کشد.