Top

شفای طبیعی: آسم و تب یونجه

account_boxنویسنده : آلن مویل font_downloadمترجم : کیومرث دانشگر collections_bookmarkناشر : دانشگران محمود
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

مولف کتاب گیاه شناسی صاحب تجربه در طب سنتی بریتانیا بود این کتاب و چند اثر دیگر در سایر مباحث تکمیلی را در سال های آخر تا بیست سالی پس از جنگ دوم جهانی نوشت که با استقبالی در خور روبرو گردید. در این زمان ها هنوز طب سنتی و محلی در غالب سرزمین ها مورد توجه بسیار بود و در این زمینه مردان و زنان مجرب چه بسا رازها می دانستند که به هیچ کتاب چاپی راه نیافته بود. همچنان که در نزد چادرنشینان و عشایر هم آغوش طبیعت صحرا که دسترسی به دارو و درمان های از نوع علمی مدرسی ندارند از گل ها و برگها و ریشه ها بسیاری خواص تجربه شده می دانند که مردم شهر یا یا اصحاب علوم رسمی چون اثر آن را مشاهده کنند شگفتی نشان می دهند.

آسم (تنگ نفس) و تب یونجه در یک گروه قرار گرفته اند و به عنوان یک پدیده آنافیلاکتیکی (Anaphylatctic) شناخته می شوند، یعنی آن ها بیان حساسیت بیش از اندازه می باشند.

(این کتاب نسخه ی قدیمی بوده و به صورت اسکن شده می باشد.)