Top

نسیم نخلستان

account_boxنویسنده : حسن ابراهیم زاده collections_bookmarkناشر : انتشارات عماد فردا
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

جلوه هایی از زندگی و جهاد آیت الله سید مجتبی موسوی لاری

عطر مکتب توحیدی اسلام را می توان حتی از لابه لای کتاب خانه های اروپا و آمریکا هم استشمام کرد. بخشی از این عطر جا ن فزا، نسیمی است از نخلستان های لار.

آوازه ی نام و آثارش از مرزهای ایران و جهان اسلام فراتر رفته و در نزد اندیشمندان و فرهیختگان و تشنگان حقیقت، طرفدارانی با انگیزه یافته است. حوزه ی تأثیر آثار این شخصیت برجسته در ساختار معرفتی تشنگان معارف اسلامی و جغرافیای کنونی به قدری گسترده و ژرف است که شاید به جرأت بتوان گفت، وی در فهرست چند اندیشمند انگشت شمار جهان اسلام باشد که کتاب های اعتقادی وا خلاقی اش، قلب های بسیاری را به تسخیر خود درآورده است. اندیشه ی حاکم بر نوشته های این عالم روحانی، وی را زیبنده ی نام هایی چون مرزبان توحید، مردی فراتر از مرزها، جهانی در خلوت و... کرده است.

این که چه مؤلّفه هایی موجب شده است تا نوشته های این عالم وارسته، جهانی شود را باید در سیره و سلوک او، در زندگی فردی و اخلاقی و نیز روح دمیده شده در واژه واژه ی آثارش جست وجو کرد.

او مهربان چون اجداد طاهرینش، و مقاوم و پرثمر چون نخل های سرزمین لارستان است. سیمای ملیح و جذابش، کلام موجز و نوشتارهای معنابخش به زندگی اش، هر انسانی را مجذوب خود می کند. وی صاحب عنایت بزرگی از سوی خداوند سبحان شده است؛ خوانندگان آثارش از اروپا و آمریکا گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، چون به دیدارش می شتابند، او را تجسم و تبلور

آ نچه را که نوشته است می یابند. آنان او را نویسنده ای می دانند که با سطرسطر نوشته هایش زندگی می کند و توحید را به معنای واقعی در زندگی اش جاری می سازد. همین هم خوانی قول با عمل، سبب می شود که آ نها در بازگشت به وطن خود به اعتقادی برسند که در آن، بر حقانیت راهی که توسط نوشته های او انتخاب کرده اند دوچندان استوار شوند.

نام و آثار آیت الله لاری را می توان در کتابخانه های جهان، پارلمان ها و مراکز علمی و فرهنگی دنیا و نیز قفسه ی کتاب های اندیشمندان، نخبگان و جویندگان حقیقت یافت. آن ها بینش توحیدی و روش موحّدانه زیستن را در کتاب های او جستوجو می کنند.