Top

زود پرستو شو بیا

account_boxنویسنده : غلامعلی نسائی collections_bookmarkناشر : انتشارات عماد فردا
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...
این‌ها 14 خاطره از کسانی است که در حسرت بهشت، لحظه می‌شمارند. تا تو نیز یاد بگیری که در این سیارۀ رنج، صبورترین باشی...

وقتی دست‌نوشته‌های چمران را می‌خواندم، آنجا که می‌گوید «خدایا! آنقدر سجده‌ام را طولانی می‌کنم تا مهره‌های کمرم بشکند؛ آنقدر می‌ایستم تا پاهایم فرسوده شود» آن روز عاشقش شدم. اکنون پاهایم شکسته و تنم هزار پاره است. اکنون قلم برنداشته‌ام که خودنمایی کنم؛ می‌‌خواهم با شهیدان عهد محکمی ببندم. آوفو بعهدی، اوف به عهدکم، وفا کنید به عهد من تا وفا کنم به عهدتان، آن عهدی که هرگز شکسته نشد، چرا که من نیز، از دنیایی برگشته‌ام که سال‌هاست در حسرت آن لحظه‌های کوتاه زندگی در آن، زندگی می‌کنم. هنوز پاهایم، بند دنیاست؛ اما دوستانی دارم که دست در دستشان، امید لقای بهشت را در وجودم زنده‌تر می‌کند. نقل خاطراتم از خود، و همرزمانم، نه از آن‌روست که خودی بنمایم، بلکه از آن جهت است که افتخار می‌کنم زمانی همنشین خوبان روزگار بوده‌ام... اگر سردبیر نشریه امتداد جناب استاد ارجمندم حاج رضا مصطفوی نبود، من کجا این همه را داشتم، امتداد دستم را بار دیگر در دست شهدا گذاشت تا آن پیمان را به پایان برسانم و مرا به یک بازگشت بزرگ سوق داد، بازگشتی به حقیقت درونی‌ام.