Top

حاجی بخشی

account_boxنویسنده : محسن مطلق collections_bookmarkناشر : انتشارات عماد فردا
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

حاجی بخشی را بیشتر کسانی که در جبهه حضور داشته اند ، می شناسند و هر کس به فراخور منطقه و جایی که در آن خدمت میکرده خاطراتی از او دارد . روز هایی که این کتاب آماده می شد ، خبر در گذشت حاجی بخشی همه ی بچه های جنگ را در اندوه فرو برد . امیدواریم حالا که او نیست ، این کتاب یاد و خاطره ی او را زنده نگاه دارد...